100 Bin lira cezası var. Yeni düzenleme geldi

Turist rehberliği ruhsatnamesi olmadan turist rehberliği yapanlar 100 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak. Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav, bundan sonra ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav takvinden olmayan dillerle ilgili sınav ise uzman tarafısız kurumlar tarafından gerçekleştirilecek.

Mesleğe kabul koşullarının tümünü yerine getirenler ise başarılı oldukları dilde turist rehberi olabilecek.Mesleğe kabul koşullarını yerine getirip, yabancı dil yeterlilik sınavından geçemeyenler ise katıldıkları uyglama gesizinde bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberliği yapabilecek

ÇİNCE’YE YENİ DÜZENLEME

Başta Çince olmak üzere Uzak Doğu dillerindeki adayların turist rehberliği bölümlerinin ön lisans lisans ve yüksek lisans mezunları için ülkesel ve bölgesel turist rehberliği eğitim programını bitirme şartı aranmayacak.

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI

Resmi Gazete’de yayımlanan Kanunla, turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına da yeni düzenlemeler getirildi.Turist rehberinin söz konusu fiilin 5 yıl içinde 2 kez işlenmesi halinde gecici men cezası verilebilecek. 3’ncü kez işlenmesi durumunda meslekten çıkarma cezası uygulanabilecek.

Taban ücretleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Turist rehberi ücretleri, mesleğin Türkçe icra edilmesi halinde, belirlenen taban ücretin yüzde 70’inden az olmamak üzere Bakanlık tarafından ilan edilecek.

Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunanlar para cezası ile karşı karşı kalabilecek. Ruhsatsız olarak turist rehberliği yapanlar 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Turist rehberinin hizmet alanın bilgisi dışında alışveriş amaçla bir işletmeye yönlendirmesi halinde yine turist rehberi ceza ile karşılaşabilecek. Turist rehberleri hakkında mülki idare amiri tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

HER TÜRLÜ BİLGİYİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşlarının ve iştiraklerinin her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla gerektiğinde ve en geç 3 yılda bir zorunlu olarak denetleme yetkisine haiz olacak.

Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ile personeli, görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir